Samorządowy Kongres Finansowy 13-14 maja 2024

Samorządowy Kongres Finansowy 13-14 maja 2024

Samodzielność finansowa to wiodący temat sopockiego kongresu. Wystąpienie wprowadzające „Priorytety dla samodzielności samorządów w nowej rzeczywistości” wygłosi Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi.

– Przedstawione przez ministra finansów założenia zmian w ustawie o dochodach JST w bardzo dużym stopniu spełniają oczekiwania środowiska. Przede wszystkim kreuje nasze dochody własne w ten sposób, że po pierwsze mają one być większe, a po drugie – stabilne – mówi Zygmunt Frankiewicz, Senator RP, Prezes Zarządu Związku Miast Polskich.

Samorządowcy oczekują od nowego rządu odwrócenia dotychczasowego trendu spadku dochodów własnych i subwencji ogólnej – na rzecz dotacji. Jak wyglądała będzie planowana reforma systemu finansów JST? W jaki sposób wzmocnić możliwości planowania wieloletniego i zapewnić stabilność samorządom? W dyskusji z przedstawicielami miast i gmin weźmie udział Hanna Majszczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

https://localtrends.pl/

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „LocalTrends Samorządowy Kongres Finansowy 13-14 maja 2024 Sheraton Sopot Hotel Zygmunt Frankiewicz Senator RP, Prezes zarządu Związku Miast Polskich”

Wyświetl statystyki i reklamy

Promuj post

Lubię to!

Komentarz

Udostępnij