Samorządowcy zabierają głos w sprawie najbliższych wyborów

Samorządowcy zachęcają do udziału w wyborach

Spotkaliśmy się dzisiaj (22 lutego 2024r.), by podkreślić, jak ważne jest uczestnictwo w wyborach i oddanie głosu na kandydatów wywodzących się ze środowiska samorządowego. Oddanie głosu na tych niezależnych kandydatów, będzie wzmacniać demokratyczne przemiany w naszych miastach, miasteczkach i gminach.

Pójdźmy do wyborów 7 kwietnia.