Zmiany korzystne dla samorządów

Zmiany korzystne dla samorządów

!!! Mądre, rozsądne, korzystne dla samorządów – tak krótko można podsumować wielowariantową koncepcję Ministra Finansów, z którą wczoraj mieliśmy okazje zapoznać się zaproszeni przez ministra Andrzeja Domańskiego. Byli z nami m.in. Rafał Trzaskowki, Jacek Karnowski, ZMP i UMP

Wspólne dla strony rządowej i samorządowej cele zmiany to praktycznie gwarancja sukcesu:

  • wzmocnienie i ustabilizowanie finansów JST
  • oparcie zasilenia finansowego JST na dochodach własnych wynikających z bazy podatkowej PIT i CIT
  • obiektywne i algorytmiczne naliczanie środków finansowych dla każdej JST
  • uelastycznienie systemu oraz ograniczenie rozbudowanego przepływu środków pomiędzy budżetem państwa a JST
  • zwiększenie wpływu strony samorządowej na podział środków dla JST

Angażujmy się WSZYSCY w debatę, nie bądźmy bierni, dbajmy jednakowo o sprawy lokalne jak i o stabilne finanse publiczne państwa – finanse na zdrowie, obronność i edukację!