Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej obradowała w Kołobrzegu

Foto Tomasz Ozdoba - Kancelaria Senatu

W Regionalnym Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu 10 czerwca br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. „Będziemy w parlamencie zajmowali się polityką energetyczną Polski. Jeżeli chcemy być szybko rozwijającym się państwem, musimy się zająć tym tematem. W ramach tych prac powinny być uwzględnione rozwiązania systemowe dla małych portów – zapowiedział przewodniczący senator Zygmunt Frankiewicz otwierając posiedzenie.

W porządku obrad komisji znalazły się cztery tematy:  zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zmiany w ustawie uzdrowiskowej, porty instalacyjne i serwisowe – budowa infrastruktury terminalowej offshore, oraz nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W posiedzeniu uczestniczyli senatorowie Ryszard Bober, Ryszard Brejza, Gustaw Marek Brzezin, Leszek Czarnobaj, Wiktor Durlak, Waldy Dzikowski, Andrzej Dziuba, Stanisław Gawłowsk, Janusz Gromek, Maciej Górski, Janusz Pęcherz i Wadim Tyszkiewicz, posłowie i samorządowcy.

Anna Bańkowska, wicemarszałkini województwa zachodniopomorskiego i współorganizator wyjazdowego posiedzenia podkreśliła, że zachodniopomorskie to przepiękny region, który geograficznie jest świetnie położony. „Pomorze zachodnie to transgraniczny obszar. Naszym bezpośrednim partnerem i sąsiadem są Niemcy, z którymi współpracujemy i mamy wiele wspólnych celów. Wicemarszałkini dodała, że drugim naturalnym partnerem są kraje skandynawskie. W jej ocenie polityka morska i OZE są dla zachodniopomorskiego priorytetem. Wicemarszałek wyraziła nadzieję, że dwa porty w Świnoujściu i Kołobrzegu wkrótce powstaną, bo są niezwykle ważne dla budowania gospodarki w tym regionie.

Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska, przypomniała, że to właśnie Kołobrzeg, jest największym polskim uzdrowiskiem. W 2023 roku baza hotelowa w Kołobrzegu udzieliła ponad 4 milionów noclegów. To potwierdza, że w Kołobrzegu główna gałęzią gospodarczą jest turystyka. Prezydent dodała, że miasto rozpoczyna dywersyfikację swojej działalności gospodarczej i jest  zainteresowane budową portu serwisowego.

„Problemy, które będą omawiane podczas komisji, wszystkie 4, są problemami, które dotykają bardzo mocno nasze miasto, są problemami z którymi zmagamy się od kilku lat. Gospodarka wodno- ściekowa to temat z którym mierzymy się od 2013. Od 2013 r. przedsiębiorstwo wodociągowe w Kołobrzegu nie ma zatwierdzonej taryfy wodociągowej. Nie udało na się w ciąż tej kwestii rozwiązać i liczymy, że dzięki obradom komisji będzie przełom” – mówiła prezydent Mieczkowska.

Artur Lijewski prezes zarządu portu morskiego w Kołobrzegu oraz prezes Związku Małych Portów Morskich przypomniał, że gminy zarządzają porami od 1996 roku. W jego opinii trzy dekady pozwoliły gminom przejąć zarzadzanie małymi portami, ale już od dwóch dekad gminy, na terenie których te porty się znajdują, próbują odzyskać swoje tereny porowe. W zarządzie portów znajduje się tylko około 40 % lądowych terenów i 60% nabrzeża. Lijewski, jako główne problemy małych portów wskazał strukturę własnościową, bo nie wszystkie tereny są przynależne podmiotowi zarządzającemu portem, dwuwładzę w porcie, bo dostępem od strony wody zarządza administracja morska, która nie ma wystarczająco finansowana, brak strategii zarządzania małymi portami, konieczność rozwoju infrastruktury krytycznej oraz wąskie wejścia do portów. Prezes zwrócił uwagę, że aż 560 km odległości jest miedzy Szczecinem a Gdynią, i że po środku wybrzeża brakuje węzła transportowego.

Problemy wynikające z obowiązującej od 2005 r. ustawy uzdrowiskowej i propozycje zmian omówił prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP Jan Golba. Kwestie dotyczą w Polsce aż 47 uzdrowisk, a próby nowelizacji ustawy były podejmowane już dwukrotnie bez skutku. Jako zbędne prezes wskazał m. in. zbyt restrykcyjne ograniczenia lokowania zakładów przemysłowych, które według definicji zawartej w ustawie eliminują np. piekarnie czy lodziarnie, ograniczenia parkingowe i

Niezbędne do uregulowania w ocenie stowarzyszenia są kwestie ustalenia nadrzędności wykorzystania zasobów wód leczniczych, udostępniania naturalnych surowców leczniczych, wprowadzenie opłat eksploatacyjnych za wody wydobywane w uzdrowisku, odpłatności z wody lecznice używane do celów rozlewniczych, wydobywania surowców leczniczych poza terenem uzdrowiska, urealnienia stawki za wodę i wprowadzenie ewidencji opłaty uzdrowiskowej.   

Paweł Skrzywanek Dyrektor SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” apelował, aby ustawę uzdrowiskową poddać rewolucji, i spojrzeć na nią szerzej, także w kontekście ograniczeń dofinansowania, oraz powrotu towarzystw ubezpieczeniowych na rynek uzdrowisk, jako elementu prewencji zdrowotnej.  

Andrzej Porawski dyrektor Biura Związku Miast Polskich omówił projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskazując, że po zmianach dochody z tytułu PIT i CIT wzrosną. W jego ocenie jeśli dochody JST wzrosną to zmniejszą się subwencje. Przypomniał też etapy osłabiania finansów JST, które miały miejsce od 2016 r. poprzez pogłębiającą się lukę finansową w oświacie, zmiany w podatku PIT czy wprowadzenie subwencji rozwojowej lub czeków bez pokrycia z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – „Polski Ład”. Dyrektor zaznaczył, że kluczowa jest zapowiedz ministra finansów, że do końca czerwca br. wszystkie JST otrzymają ocenę skutków regulacji i wtedy będzie możliwa ocena skutków regulacji.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej poprzedziła konferencja prasowa członków komisji i gospodarzy posiedzenia, prezydent Kołobrzegu i wicemarszałek woj. zachodniopomorskiego oraz uroczyste otwarcie wystawy „35 lat odrodzonego Senatu”.

Źródło