Zgromadzenie Ogólne ZMP

Podczas XLVII Zgromadzenia Ogólnego Związek Miast Polskich wybrał nowe władze. Prezesem został Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Serdecznie gratuluję nowemu prezesowi Związku oraz wszystkim wybranym członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.Tym samym dobiegła końca moja działalność w tej największej i najsilniejszej polskiej organizacji samorządowej. To były dwie bardzo trudne kadencje, w trakcie których broniliśmy polskich samorządów i przede wszystkim polskie społeczności lokalne przed centralizmem, odbieraniem środków finansowych i ograniczeniem prawa do samostanowienia. Oczywiście pozostaję do dyspozycji samorządowców jako przewodniczący senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Po latach destrukcji samorządów przed nami trudne zadanie ich odbudowy.