PROGRAM DLA GLIWIC 2014 – 2018

Wspólną pracą zbudowaliśmy podstawy sprzyjające rozwojowi miasta. Gliwice stały się liderem w wielu dziedzinach – nie tylko na Śląsku, ale także w kraju. Wspólną pracą osiągnęliśmy sukces, o jakim nawet nie mogliśmy marzyć na początku lat dziewięćdziesiątych zeszłego wieku. Warto pamiętać, że wtedy nasze miasto było jednym z najbiedniejszych i najbardziej zaniedbanych w regionie. Dzisiejsze Gliwice to synonim sukcesu – nowoczesności i rozwoju.

Odwiedzający nas goście niezmiennie podkreślają, jak wiele zostało zrobione przez kolejne lata. Miasto pięknieje z roku na rok, a postęp jest widoczny na każdym kroku. Możemy wręcz mówić o skoku cywilizacyjnym, jaki się dokonał w ciągu ostatnich 20 lat. Proces umacniania pozycji Gliwic będziemy kontynuowali. Będziemy niezmiennie pracować nad tym, aby nasze miasto nie tylko było coraz ładniejsze – czyste, kolorowe i zielone, ale aby stawało się coraz lepszym miejscem do życia.

Aby gliwiczanie mieli jeszcze więcej powodów do dumy.

***

Jednym z podstawowych dóbr koniecznych człowiekowi do życia jest praca. Konsekwentnie budowane podstawy gospodarcze sprawiają, że mamy przed sobą zagwarantowaną przyszłość na najbliższe dziesięciolecia. Jesteśmy krajowym liderem produkcji przemysłowej, opartej przede wszystkim na innowacyjności i wysokich technologiach. Przykładem może być gliwicka strefa ekonomiczna czy strefa nowoczesnego przemysłu „Nowe Gliwice”.

Strefa ekonomiczna stała się kołem zamachowym gospodarki naszego miasta. Teraz jest największą i najlepiej rozwijającą się strefą w Polsce. W Gliwicach mamy ponad 75 000 miejsc pracy. Spora ich część znajduje się w strefie, bo aż 14 000. Kolejne w firmach współpracujących ze strefowymi, firmach logistycznych czy w „Nowych Gliwicach”, gdzie już znalazło zatrudnienie ponad 1600 osób. Bezrobocie w Gliwicach jest jednym z najniższych w kraju, oscyluje w granicach 6 – 7%, a średnia płaca jest jedną z najwyższych w Polsce. Rozwój strefy nie stanął w miejscu. Firmy reinwestują. Do tej pory wielkość zainwestowanego kapitału (ponad 7 miliardów zł) ciągle się powiększa. Ten kierunek będziemy konsekwentnie wspierali, podtrzymując dobry klimat dla inwestorów, z czego Gliwice są znane nie tylko w Polsce.

Drugą po wysokich technologiach gałęzią rozwojową, dzięki wyjątkowemu położeniu naszego miasta na skrzyżowaniu transeuropejskich korytarzy transportowych – o których przebieg przez Gliwice zabiegaliśmy przez lata – jest logistyka i gospodarka magazynowa.
W naszym Śląskim Centrum Logistyki wybudowaliśmy terminal kontenerowy. Drugi w Gliwicach. Wchodzi on w skład europejskiej sieci i jest w niej dużym węzłem dla aglomeracji górnośląskiej, części małopolski, opolskiego, a także rejonu Ostrawy. 
W pobliżu biegnących przez miasto autostrad są tereny, na których mogą lokować się kolejne firmy tej branży. Udostępnimy je inwestorom, między innymi przez dalsze rozwijanie sieci dróg w mieście.

Aby pomnażać miejsca pracy.

***

Mamy plany zmian w centrum miasta. Pierwsze przeobrażenia już się dokonują. Gotowa jest koncepcja architektoniczna „Nowego Centrum”, a odkupiony przez miasto teren wykorzystywany dawniej przez Fabrykę Drutu będzie zagospodarowany pod nowe funkcje
– na przykład klaster przemysłów kreatywnych.

W ramach projektu „Nowe Centrum” mieści się plan powstania centralnego węzła przesiadkowego „Zachodnia Brama Metropolii Silesia”na który złożyliśmy wniosek o 120 mln dotacji z pieniędzy unijnych. Przyczyni się to do usprawnienia i podniesienia atrakcyjności pasażerskiej komunikacji zbiorowej. Z realizacją tą ścisły związek ma modernizacja jego istotnego elementu, jakim jest dworzec kolejowy. PKP, właściciel dworca, informuje, że przeprowadzi jego gruntowny remont (za mniej więcej 160 mln zł), który powinien się niebawem rozpocząć i zakończyć pod koniec 2015 r.

Część terenów wokół dworca należących do PKP miasto odkupi i zostaną one przeznaczone pod inwestycje służące rozwojowi miasta. Będziemy starali się o dofinansowanie z pieniędzy zewnętrznych budowy połączenia ul. Tarnogórskiej z Placem Piastów tunelem pod torami kolejowymi. Przebudujemy również sam plac. Inwestycja szacowana jest na mniej więcej 200 mln zł. Nadanie reprezentacyjnego wyglądu placowi przed dworcem i terenom sąsiednim będzie istotnym elementem podnoszącym atrakcyjność „Nowego Centrum”.

Aby Gliwice były coraz nowocześniejsze.

***

Będziemy pracować nad reorganizacją przebiegu linii komunikacji miejskiej, nad skróceniem czasu przejazdu autobusów. Prace nad usprawnianiem ruchu drogowego, także poprzez rozszerzanie funkcjonującego już – najnowocześniejszego w Polsce – systemu detekcji na skrzyżowaniach, mają prowadzić do łatwiejszego i szybszego poruszania się po mieście, także autobusów komunikacji miejskiej. Wiele z tych zamierzeń będzie mogło być w pełni zrealizowanych po oddaniu do użytku (na przełomie roku 2015/16) całej Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach.

DTŚ jest drugą inwestycją o kluczowym znaczeniu dla miasta. Pierwszą były autostrady. Zawirowania wokół jej budowy w Gliwicach, nie przez nas zawinione, dzięki naszej konsekwencji i determinacji zostały przezwyciężone. Droga jest budowana. Dopilnujemy, żeby obietnice rządowe zostały dotrzymane i arteria ta została oddana do użytku w przewidywanym czasie. DTŚ nie tylko połączy nas z resztą aglomeracji, ale także znacznie usprawni komunikację w centrum. Odciąży istniejący układ drogowy dzięki dziesięciu bezpiecznym połączeniom z ulicami miasta. Stanie się istotnym elementem „Nowego Centrum”.Tunel, którym droga ta będzie przebiegała przez ścisłe centrum, utworzy nową, niezwykle atrakcyjną przestrzeń publiczną do zagospodarowania. Po wybudowaniu DTŚ zajmiemy się gruntowną renowacją otoczenia.

Aby życie w mieście zyskiwało na jakości.

***

Jako jedno z nielicznych dużych miast w regionie możemy się szczycić historycznym układem starówki. Efekty jej renowacji są już widoczne. Całość modernizacji zostanie zakończona w 2015 r. Nie zrezygnowaliśmy z zamknięcia dla ruchu kołowego
ul. Zwycięstwa 
na całej jej długości. Zajęcie się tą sprawą będzie możliwe po zakończeniu dużych inwestycji drogowych w mieście i likwidacji przebiegu drogi krajowej 78 przez centrum (m.in. przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego – Zwycięstwa), na co do tej pory ministerstwo nie wyrażało zgody. Po wybudowaniu obwodnicy zachodniej, z których to planów nie wycofujemy się, będzie można powtórzyć wniosek o likwidację przebiegu DK 78 przez środek miasta. Wprowadzimy również zapowiadane strefy płatnego parkowania
w ścisłym centrum Gliwic.

Sukcesywnie remontujemy i modernizujemy ulice i chodniki. Przybywa bezpiecznych miejsc postojowych. Te prace będą kontynuowane. Zajmiemy się również przebudową kolejnych skrzyżowań, na których pozostały jeszcze torowiska.

Aby w Gliwicach żyło się wygodniej i bezpieczniej.

***

Komunalne budynki mieszkalne będą sukcesywnie modernizowane. Co roku przeznaczamy na ten cel ponad 30 mln zł i tak będzie nadal. Będziemy jak do tej pory  uczestniczyć finansowo w remontach prowadzonych przez wspólnoty mieszkaniowe,
w których miasto ma udziały. Kontynuowana będzie preferencyjna sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców i przygotowywanie mieszkań do zasiedlenia (około 200 rocznie). W dalszym ciągu 
będziemy sprzedawać działki pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe.

Dokończymy budowę kanalizacji w mieścieDwie ostatnie, nieskanalizowane do tej pory dzielnice – Ostropa i Bojków – zostaną podłączone do Centralnej Oczyszczalni Ścieków, która została gruntownie zmodernizowana. Sukcesywnie eliminujemy niską emisjępochodzącą przede wszystkim z palenisk domowych i powodującą największe zanieczyszczenie powietrza. Mamy programy dofinansowywania zmian starych źródeł ciepła na nowoczesne. Nasze Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej rozbudowuje sieć ciepłowniczą, aby kolejne budynki mogły być do niej podłączane. 

Zdecydowana większość gliwickich szkół i przedszkoli jest po termomodernizacji, remontach i otrzymała nowoczesne wyposażenie. Proces ten zostanie dokończony. Przy każdej szkole jest sala gimnastyczna, a w ostatnim czasie oddano do użytku 4 nowoczesne hale sportowe. Wiele szkół ma do dyspozycji nowe boiska. Będziemy budować kolejne. Na przykład przy szkole na os. Kopernika powstanie arena lekkoatletyczna, a w Starych Gliwicach wielofunkcyjne boisko. Będziemy wspierać sport szkolny, między innymi przez inicjowanie zajęć na basenach, dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego czy dodatkowe godziny dla Szkolnych Klubów Sportowych. Zmodernizujemy halę bokserską. Zintensyfikujemy promocję sportu amatorskiego z wykorzystaniem bogatej infrastruktury – hal, basenów, kompleksów boisk. Będziemy organizować duże, masowe imprezy sportowe, między innymi biegowe, które powinny wpisać się w kalendarz cyklicznych imprez sportowych
w Gliwicach.

Będziemy zmierzać do wybudowania ścieżki rowerowej łączącej Gliwice z Rudami (z wyjątkowym pocysterskim kompleksem pałacowo-klasztornym), a na terenie miasta zintensyfikowany zostanie rozwój sieci ścieżek – nie tylko rekreacyjnych, ale także komunikacyjnych. Gotowa jest całościowa koncepcja rozwoju sieci dróg rowerowych w Gliwicach.      

Kontynuowana będzie modernizacja kolejnych terenów zielonych, między innymi Parku Chrobrego. Rewitalizacji poddane zostaną następne place i zieleńce.

W szkołach średnich będziemy otwierać nowe kierunki nauczania. Rozpoczniemy proces inwestycyjny zmierzający do wybudowania nowej siedziby Szkoły Muzycznej, w której znajdzie się szkolna sala koncertowa.

Przychodnie i szpitale w Gliwicach zostały zrestrukturyzowane. Proces przekształceń kosztował miasto prawie 60 mln zł. Od Ministerstwa Obrony Narodowej przejęliśmy 106. Szpital Wojskowy, chroniąc go przed likwidacją. W tej chwili jest to szpital miejski. Zostanie on przekształcony jak pozostałe. Nie zaprzestaniemy modernizacji i unowocześniania bazy leczniczej w naszym mieście – zainwestujemy w szpitalnictwo.

Aby jeszcze lepiej zaspokajać potrzeby mieszkańców. 

***

Trwa budowa hali widowiskowo-sportowej Gliwice. Nowoczesnego wielofunkcyjnego obiektu na co najmniej 15 tysięcy widzów. Tu od połowy 2016 r. będą odbywać się koncerty, kongresy, targi czy zawody sportowe europejskiej i światowej rangi. Hala ma gościć nie tylko sportowców, ale również będzie przystankiem na trasach koncertowych światowej sławy wykonawców. Wyłonimy odpowiedniego operatora, który zapewni jej optymalne wykorzystanie.

Gliwice to także miasto nauki, miasto ludzi dobrze wykształconych. Politechnika Śląska rozwija się i inwestuje. Pięknieje dzielnica akademicka. Miasto ściśle współpracuje z uczelnią – na przykład przy budowie reprezentacyjnej alei na ul. Akademickiej, która wraz z otoczeniem stworzy nową atrakcyjną przestrzeń publiczną. Aby wykorzystać wiedzę i umiejętności między innymi pracowników naukowych politechniki dla popularyzacji nauki, wybudujemy nowy obiekt przy Radiostacji. Centrum Nauki będzie można „dotknąć wynalazków i zobaczyć, jak to działa”. Powstanie ono w sąsiedztwie historycznej wieży, na terenie, który w tym celu kupiliśmy.

Istotnym miastotwórczym elementem Gliwic jest Instytut Onkologii. Zarówno jego część naukowo-badawcza, jak i lecznicza. Codziennie przyjeżdżają tu setki ludzi z całej Polski. Dostanie się do Instytutu nastręczało wielu trudności. Po wybudowaniu DTŚ problem zostanie rozwiązany.

Nie zaprzestaniemy starań o środki zewnętrzne na modernizację ruin Teatru Victoria. Będziemy kontynuować unowocześnianie Gliwickiego Teatru Muzycznego. Dokończymy odbudowę i udostępnimy w ciekawej formie budynek dziewiętnastowiecznego austriackiego architekta Maxa Fleischera (zwany potocznie Małą Synagogą). 

Będziemy jak do tej pory wspierać i dofinansowywać z budżetu miasta setki wydarzeń i imprez kulturalnych, na przykład Parkowe Lato, Uliczników, Festiwal Bachowski, Festiwal Gitarowy, Festiwal Organowy czy All Improvviso. 

Abyśmy mogli ciekawiej spędzać czas w Gliwicach.

***

Program na kolejne cztery lata pracy dla Gliwic jest konkretny. Przy jego realizacji będę konsekwentny. Poprzednie programy zostały zrealizowane, a jeżeli coś nie zostało wykonane do końca, to otwarcie mówię, dlaczego tak się stało. Niektóre zamierzenia zapisane w tym programie nie są zadaniami samorządu. Na przykład uratowanie przed likwidacją 106. Szpitala Wojskowego, ratowanie przed zamknięciem KWK „Sośnica-Makoszowy” czy dokończenie budowy DTŚ. Normą w naszym kraju staje się zastępowanie przez samorządadministracji wojewódzkiej i centralnej, której łatwo przychodzi odchodzenie od wypełniania ciążących na niej obowiązków. Nie można jednak patrzeć obojętnie na powstające z tego powodu poważne problemy, trzeba je rozwiązywać, bo tego wymaga dobro miasta i jego mieszkańców.

Zygmunt Frankiewicz