Najważniejsze wybory

„Zbliżają się najważniejsze, od przełomu ustrojowego, wybory w Polsce. Od ich wyniku zależy nasza przyszłość, przyszłość naszych dzieci i wnuków.
Musimy dokonać właściwego wyboru.”