Sprawozdanie z realizacji „Planu dla Gliwic” (programu wyborczego na lata 2014 – 2018)

Cztery lata temu przedstawiłem Państwu „Plan dla Gliwic”, program na lata 2014 – 2018, którego głównym hasłem było „Konkrety i konsekwencja”. Dzięki zaufaniu okazanemu mi w wyborach w roku 2014 miałem możliwość jego realizacji. Dzisiaj, na koniec kadencji przyszedł czas na publikację sprawozdania z jego wykonania.

Mijające 4 lata obfitowały w ważne wydarzenia dla naszego miasta. Szereg podjętych w tym czasie decyzji i zrealizowanych inwestycji zmieniło nasze miasto na dziesięciolecia. Na długo umocniło efekt cywilizacyjnego skoku, jaki dokonał się w efekcie zmian w latach 1994-2014. Uważam, że dobrze wykorzystaliśmy ten czas. Sprzyjały nam decyzje podjęte w przeszłości, dzięki którym Gliwice mają potencjał finansowy, organizacyjny i przede wszystkim „ludzki”, do jak najlepszego skorzystania z szansy na dalszy rozwój.

Gospodarka i rynek pracy

Przejdźmy zatem do sprawozdania z realizacji programu wyborczego. Zacznę do spraw fundamentalnych, czyli od stanu naszej lokalnej gospodarki i rynku pracy. Poziom zamożności naszego miasta jako całości, jak i naszych rodzin, ma bowiem kluczowe znaczenie dla jakości życia.

Gliwice są niezmiennie krajowym liderem produkcji przemysłowej. Według najnowszych dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego jesteśmy pod tym względem 3 miastem na prawach powiatu w Polsce (w 2014 r. byliśmy na pozycji 5), zostawiając daleko w tyle duże ośrodki takie jak Kraków, Wrocław czy Poznań, a nawet Warszawę. Rośnie liczba miejsc pracy (ok. 5 tys. więcej niż 4 lata temu) i spada bezrobocie. Obecnie jego stopa w Gliwicach wynosi 3,4% (w 2014 r. 6,8%).

Jednym z największych pracodawców są niezmiennie firmy ze  strefy ekonomicznej. Na terenie Gliwic pracuje w niej dzisiaj ponad 23 tys. osób (14 tys. w 2014 r.). Świetnie rozwijają się też inne branże. Mimo ważnej roli przemysłu, większość gliwiczan pracuje w sektorze usług. Jedną z wiodących branż w tej dziedzinie jest logistyka, której dynamiczny rozwój jest wynikiem najlepszej w Polsce sieci transportowej. Zgodnie ze złożoną deklaracją, zabiegamy o rozwój tej branży. W ciągu ostatnich 4 lat sprzedaliśmy inwestorom działki zlokalizowane w okolicach autostrad A1 i A4 o łącznej powierzchni 170 tys. m2. Coraz więcej osób zatrudniają również firmy nowoczesnych technologii. Tylko w utworzonej przez miasto strefie high-tech „Nowe Gliwice” innowacyjne firmy zatrudniają już ponad  2 tys. osób. Tak rozwinięty rynek pracy jest bardzo korzystny dla mieszkańców. Według danych GUS z 2017 r. (najnowsze dostępne) przeciętne zarobki w Gliwicach wzrosły o ok. 14 % od roku 2014 i były o 13% wyższe niż średnia w Polsce. Tylko w siedmiu miastach zanotowano wyższe średnie wynagrodzenia.

 

Komunikacja, drogi, transport

Bez wątpienia najważniejszą inwestycją mijającej kadencji była budowa Drogowej Trasy Średnicowej. Dzisiaj z tej drogi korzysta średnio ok. 800 tys. pojazdów miesięcznie. DTŚ nie stała się drogą tranzytową dla ciężkiego transportu, a znacząco usprawnia poruszanie się po mieście oraz podróże do naszych sąsiadów. Tak wysoka liczba przejazdów oznacza też, że kilkaset tysięcy pojazdów miesięcznie porusza się płynnym strumieniem, zamiast korkować inne miejskie ulice, generując dodatkowe zanieczyszczenia. Korzystając na co dzień z zalet DTŚ mało kto zapewne pamięta, że 4 lata temu powodzenie jej budowy stanęło pod dużym znakiem zapytania. Podjęliśmy wtedy bardzo duże ryzyko i przejęliśmy inwestycję od marszałka województwa. Była to sytuacja wyjątkowa, bo tylko nasze miasto zostało postawione w tak trudnej sytuacji. Dzięki sprawnemu nadzorowi i pozyskaniu ogromnej unijnej dotacji w kwocie 443 mln zł udało się z powodzeniem zakończyć budowę.

DTŚ mimo swoich rozmiarów nie zdominowała miejskich inwestycji drogowych. W mijającej kadencji wybudowaliśmy 5 rond, przebudowaliśmy 4 skrzyżowania, wyremontowaliśmy 5 mostów i wiaduktów oraz nawierzchnię ponad 70 dróg i chodników za łączną kwotę ponad 130 mln zł. Po latach starań pozyskaliśmy dofinansowanie na budowę zachodniej obwodnicy miasta. W 2017 r. podpisaliśmy umowę na 116 mln zł unijnej dotacji na tę długo oczekiwaną inwestycję. Trwa procedura przetargowa na budowę odcinka obwodnicy od ul. Rybnickiej  do ul. Daszyńskiego.

Ważną funkcję w systemie transportowym Gliwic pełni również, rozbudowany w ostatnich latach, system inteligentnego sterowania ruchem. To nowoczesne narzędzie nie tylko zwiększa płynność ruchu ulicznego, ale również pozwala zwiększyć jego bezpieczeństwo. Funkcjonowanie systemu oraz ukończenie DTŚ sprawiło, że średni czas przejazdu na różnych kierunkach w mieście jest dzisiaj o ok. 10% krótszy. Tego wyniku może nam pozazdrościć wiele średnich i dużych polskich miast borykających się z coraz większymi korkami.

W tym miejscu warto również wspomnieć o jeszcze jednej zrealizowanej zapowiedzi – wprowadzeniu strefy płatnego parkowania. Nasze miasto było prawdopodobnie jednym z ostatnich (tej wielkości) w kraju, które zdecydowały się na ten ruch. Nie chodziło nam przy tym o zarabianie pieniędzy na kierowcach – opłaty na obszarze strefy są niższe od maksymalnych, na jakie pozwalają przepisy. Celem strefy było zwiększenie rotacji na miejscach postojowych, a przez to zapewnienie łatwiejszego do nich dostępu dla osób, które przyjeżdżają załatwiać swoje sprawy w centrum. System obsługujący strefę, jest na tyle nowoczesny, że mamy wiarygodne dane potwierdzające, że cel ten został osiągnięty.

Podsumowanie w dziedzinie transportu nie byłoby pełne bez informacji dotyczących komunikacji publicznej. Jej organizatorem w naszym mieście i w wielu innych miastach naszej konurbacji jest KZK GOP. Nie znaczy to jednak, że Gliwice nic w tej sprawie nie robią. Dbamy przede wszystkim o poprawę komfortu pasażerów. Od lat dofinansowując zakupy nowoczesnych autobusów przez gliwicki PKM.  W ostatnim czasie miejski przewoźnik kupił kolejne 42 autobusy, co stanowi ¼ taboru, którym przewoźnik dysponuje. Autobusy w Gliwicach wyposażane są w urządzenia pozwalające na ich płynny przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Właśnie trwają testy tych urządzeń, a efekty tego będziemy mogli poznać z początkiem przyszłego roku. Autobus linii A4 korzysta z uprzywilejowania już w pełni.

Trwają również przygotowania do kolejnej dużej miejskiej inwestycji – budowy centrum przesiadkowego w sąsiedztwie wyremontowanego pod koniec 2016 r. dworca PKP, zwanego Zachodnia Bramą Metropolii. Obecnie dobiega końca proces projektowania tego ważnego węzła komunikacyjnego. Zakres przewidzianych prac jest imponujący, obok zadaszonego centrum przesiadkowego, które zostanie zintegrowane z dworcem kolejowym, przebudowane zostanie wiele fragmentów ulic w sąsiedztwie, miedzy innymi ul. Składowej, Toszeckiej, Tarnogórskiej, Jagiellońskiej, Okopowej, Piwnej, Zwycięstwa, Na Piasku, Bohaterów Getta Warszawskiego, placu Piastów, a także ciąg pieszo-rowerowy od ul. Berbeckiego – alei Przyjaźni do ul. Aleksandra Fredry.  Niestety w toku analiz okazało się,  że będziemy musieli zrezygnować z budowy tunelu łączącego ul. Tarnogórską z ul. Na Piasku. Prowadzenie takiej inwestycji pod niemożliwym do czasowego zamknięcia ruchem kolejowym byłoby ryzykowne oraz nieracjonalnie kosztowne.

Nie zrezygnowaliśmy również z planów gruntowej reorganizacji całego systemu komunikacji publicznej w mieście. Szanse na korzystne zmiany w tej dziedzinie daje utworzenie Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii. Gliwice były bardzo aktywne w pracach nad ustawą metropolitalną. Dzięki naszym zabiegom udało się umieścić w nowych przepisach zadanie organizacji transportu kolejowego dla metropolii.  Wspólnie z innymi samorządami skutecznie zabiegaliśmy również o stałe wpływy z podatku PIT z przeznaczeniem na komunikację. Zarząd metropolii poważnie podchodzi do wyzwań komunikacyjnych, docelowo ma przejąć zarządzanie transportem publicznym od KZK i innych organizatorów w regionie, zlecone zostało również studium Kolei Metropolitalnej, czyli wykorzystania istniejących linii kolejowych dla komunikacji w ramach metropolii, o co od dawna zabiegamy. Zyskaliśmy więc ważnego partnera dla znaczącej poprawy tej ważnej dziedziny życia.

 

Mieszkalnictwo

Dynamiczny rozwój gospodarczy i funkcjonalna infrastruktura miejska to sprawy fundamentalne, mamy dzięki nim możliwość znaczącej poprawy jakości życia w mieście. Dzięki wieloletnim wysokim nakładom na modernizację mieszkań (od 20 do 30 mln zł rocznie), znacząco poprawia się codzienny komfort życia tysięcy gliwiczan. W ciągu ostatnich 4 lat podjęto szereg nowych inwestycji mieszkaniowych, co zaowocowało 1100 nowymi lokalami. Powstały komunalne kompleksy przy ul. Jana Pawła II, Żeromskiego, Jasnej, Targowej, Kochanowskiego i Staromiejskiej. W trakcie realizacji są kolejne, miedzy innymi wielorodzinne budynki  przy ul. Zawadzkiego, Górnej, Samotnej, Kujawskiej i Św. Jacka.

Po zaniechaniu wsparcia budownictwa społecznego przez państwo, dwie miejskie spółki, które przez lata wybudowały blisko 1600 mieszkań na wynajem w systemie TBS kontynuują swoją działalność w nowych warunkach prawnych. Najnowsze efekty ich działalności widać w obrębie ul. Wiązowej i Granicznej. ZBM II TBS wybudował tam do końca 2017 roku 12 budynków z 323 mieszkaniami, 6 lokalami usługowymi i 62 miejscami postojowymi w garażach pod budynkami, a także zapewnił infrastrukturę towarzyszącą – parkingi, 3 place zabaw dla dzieci, tereny zielone. W 2019 r. zakończy się kolejna budowa i do użytku zostanie oddane przyjazne dla seniorów CENTRUM 50+ przy ul. Warszawskiej 35 składające się z 3 budynków mieszkalnych oraz 1 budynku mieszkalno-usługowego z usługami medyczno-rehabilitacyjnymi. 39 mieszkań zostanie przeznaczona na sprzedaż, a 59 mieszkań na wynajem. ZBM I TBS wybudował czterokondygnacyjne budynki mieszkalne przy ul. Opolskiej z mieszkaniami  z opcją „dojścia do własności”. Powstały tam 32 mieszkania o powierzchni od 34,86 m2 do 85,60 m2 oraz co najmniej 20 lokali użytkowych. U zbiegu ul. Dunikowskiego i Mikołowskiej ZBM II TBS wybudował piętrowy parking wraz z licznymi lokalami użytkowymi.

Zrealizowaliśmy również zapowiedź dalszej sprzedaży miejskich działek pod budownictwa mieszkaniowe. Od 2014 r. nowych właścicieli znalazło 55 takich nieruchomości. Warto w tym miejscu dodać, że Gliwice jako jedno z niewielu w Polsce posiada prawie dla 100% obszaru miasta plany zagospodarowania przestrzennego. Ten fakt zaowocował prawdziwym boomem prywatnych inwestycji mieszkaniowych.

 

Ochrona środowiska

Zgodnie z zapowiedzią, pod koniec 2017 r. 8159 mieszkańców Bojkowa, Ostropy i części Wójtowej Wsi podłączyło się do nowo wybudowanej kanalizacji – doprowadziliśmy zatem do końca projekt modernizacji gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach. Dzisiaj całe miasto może cieszyć się  standardem ekologiczno-cywilizacyjnym ciągle jeszcze nieosiągalnym w wielu polskich miejscowościach, w tym największych i najbogatszych aglomeracji.

W ciągu ostatnich kilku lat media i opinia publiczna coraz bardziej interesowały się niską emisją i smogiem. Z tymi problemami zmagamy się od bardzo dawna. Od wielu lat dofinansowujemy wymianę starych kotłów węglowych na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Skala tych dotacji znacznie zwiększyła się w ostatnich latach i sięgnęła prawie 6 mln zł.

Niestety, polskie samorządy nie mają skutecznych narzędzi prawnych do walki z problemem niskiej emisji. Do istotnych zmian w tej dziedzinie może dojść wyłącznie wtedy, jeśli do walki ze smogiem realnie włączy się państwo. Korzystając z rosnącej świadomości problemu w ostatnim czasie udało się nam skuteczniej dotrzeć do rządzących z naszymi postulatami w tej sprawie. Normy jakości paliw, powszechny zakaz handlu najbardziej zanieczyszczającymi paliwami (muły, flotokoncentraty), narzędzia prawne do kontroli emisji z domowych palenisk,  walka z „ubóstwem energetycznym”, czy wreszcie zmiany w prawie usuwające obecne blokady w rozwoju miejskich sieci ciepłowniczych – to zagadnienia, na które udało się nam skutecznie zwrócić uwagę. Ich wdrożenie w życie nie zależy jednak od nas. 

 

Edukacja i sport

Uczniowie gliwickich szkół mogą poszczycić się wieloma sukcesami. Stawiamy na ciągły rozwój i wprowadzanie innowacji pedagogicznych. Dzięki dobrej pracy szkół w naszym mieście, umożliwiamy młodym gliwiczanom studiowanie na najlepszych uniwersytetach w Europie i Stanach Zjednoczonych. Liceum Ogólnokształcące nr I jest jedną z dwóch szkół w województwie śląskim z poważną ofertą IB (w Polsce są 22 takie szkoły publiczne).  Uczniowie nie tylko uczą się w dwóch językach, ale także mogą zdawać międzynarodową maturę. Rada Europy przyznała Gliwicom nagrodę za skuteczne i innowacyjne działania na rzecz społeczności romskiej, przede wszystkim za edukację i integrację romskich dzieci. Jesteśmy pierwszym polskim miastem z takim wyróżnieniem. Te kierunek w gliwickiej oświacie będą kontynuowane.

Mijająca kadencja to również czas kontynuacji ogromnego programu modernizacji gliwickich placówek oświatowych. Od 2015 przeprowadziliśmy inwestycje i remonty w 76 gliwickich przedszkolach i szkołach, wydając na ten cel ponad 81 mln zł., a kolejne 7 szkół zyskało nowoczesne kompleksy wielofunkcyjnych boisk. Warto przy tym wspomnieć szczególnie o wyjątkowej inwestycji jaką była budowa areny lekkoatletycznej przy Zespole Szkół przy ul. Syriusza 30 za ponad 14 mln zł. Arena wyposażona jest w pełnowymiarową bieżnię okólną, sektor rzutów, skocznie do skoku wzwyż i skoku o tyczce oraz do skoku w dal i trójskoku. Jest także rzutnia do pchnięcia kulą oraz do rzutu młotem i oszczepem. Zawody może obserwować pół tysiąca osób. Jest to najnowocześniejszy stadion lekkoatletyczny w regionie i jeden z najładniejszych w Polsce. Obiekt spełnia wymogi Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i można na nim rozgrywać zawody młodzieżowe  o randze mistrzostw Polski. Gospodarzem stadionu jest sekcja lekkoatletyczna gliwickiego „Piasta”, ale korzystać z niego mogą nie tylko sportowcy, ale również uczniowie gliwickich szkół i w wyznaczonych porach dnia mieszkańcy. Ostatnie sukcesy polskich lekkoatletów pozwalają wierzyć, że „królowa sportu” będzie przyciągać coraz więcej młodych ludzi. W Gliwicach stworzyliśmy młodzieży takie warunki treningowe, że mistrzowskie medale dla gliwiczan to tylko kwestia czasu.

W poprzednim programie zapowiadaliśmy rozpoczęcie procesu inwestycyjnego zmierzającego do wybudowania nowej siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej.  Rozpoczęliśmy realizacje tego zadania. Szkoła będzie miała siedzibę przy ul. Ks. Ziemowita. Obiekt po gimnazjum zostanie poddany gruntownej modernizacji i adaptacji na potrzeby placówki, zyska też tak bardzo oczekiwaną przez społeczność szkoły salę koncertową.

Nie musimy natomiast czekać na sukcesy w pięściarstwie. W tej dziedzinie, co ciekawe wyspecjalizowały się zawodniczki GUKS „Carbo” Gliwice. Zgodnie z zapowiedzią sprzed 4 lat, oddaliśmy do ich dyspozycji zmodernizowaną halę bokserską przy ul. Kozielskiej.  Obiekt tworzy hala sportowa z nowy segmentem, w którym znalazło się miejsce na szatnie i sanitariaty, saunę, sale konferencyjne, biura i pomieszczenia gospodarcze. W centralnym punkcie hali stoi ring, który łatwo można zdemontować i zyskać dodatkową przestrzeń. Pomieszczenie można dzielić także na kilka ringów treningowych. Hala jest wielofunkcyjna. Można w niej również uprawiać inne dyscypliny sportowe, miedzy innymi siatkówkę, koszykówkę czy halową piłkę nożną.

W odpowiedzi na coraz większą popularność ruchu rowerowego, zgodnie z zapowiedziami, rozwijamy miejską sieć ścieżek rowerowych. W ostatnich 4 latach zmodernizowaliśmy i wybudowaliśmy ponad 20 km rekreacyjnych i komunikacyjnych tras rowerowych. Gotowa jest  trasa łącząca centrum z Sośnicą, trwają zapowiadane prace nad ścieżką w śladzie dawnej kolei wąskotorowej. Uruchomiliśmy również system roweru miejskiego, który stał się na tyle popularny, że już w drugim roku funkcjonowania został powiększony o nowe stacje. Zgodnie  z przyjętą przed kilku laty miejską koncepcją rozwoju dróg rowerowych, ścieżki są planowo budowane również  przy okazji większych modernizacji drogowych.

 

Kultura

Mijająca kadencja to również dobry czas dla gliwickiej kultury. Miejskie instytucje kultury oraz wspierane przez samorząd stowarzyszenia i inne podmioty dbały o bogatą i zróżnicowaną ofertę kulturalną dla gliwiczan. Zgodnie z zapowiedziami w 2016 r. udostępniliśmy pieczołowicie odrestaurowywany dawny żydowski dom przedpogrzebowy. Dzisiaj mieści się tam nowy oddział Muzeum w Gliwicach. Placówka ta podejmuje szereg wartościowych działań edukacyjno-kulturalnych. Obecnie trwają prace nad wystawą stałą. Zmiany nie ominęły również innej ważnej miejskiej instytucji. W 2016 r. Teatr Miejski zmienił repertuar w stronę teatru dramatycznego i impresaryjnego. Działalność w nowej formule, wypełniona licznymi uznanymi premierami, bogatą ofertą skierowaną do dzieci i młodzieży oraz seniorów, zyskała przychylność szerokiej publiczności oraz uznanie krytyków.  Spektakle i wydarzenia teatralne, których w minionym okresie było ponad 1000, zgromadziły ponad 250 tys. uczestników tylko na imprezach biletowanych.  Podobnie bogata ofertę przedstawiało Muzeum w Gliwicach, Miejska Biblioteka Publiczna czy Kino „Amok” Scena Bajka.

W tym miejscu trzeba również z przykrością odnotować, że pomimo starań nie udało się nam pozyskać zewnętrznego dofinansowania niezbędnego do gruntownej modernizacji ruin Teatru Victoria.

Opis zmian jakie zaszły w Gliwicach w dziedzinie kultury i sportu nie byłby oczywiście kompletny bez przywołania ważnej nie tylko dla miasta, ale całego regionu Areny Gliwice – nowoczesnej hali widowiskowo sportowej przy ul. Akademickiej. Udało się nam z sukcesem doprowadzić inwestycję do końca. Arena Gliwice to z pewnością jeden z najlepszych tego typu obiekt w kraju. Liczne zmiany w projekcie, które wydłużyły proces budowy sprawiły, że jest to najnowocześniejsza hala widowiskowo – sportowa w naszej części Europy. W ciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia działalności zorganizowano w niej duże międzynarodowe wydarzenia. Arena i jej otoczenie jest również miejscem masowych amatorskich imprez sportowych, plenerowych koncertów, a w trakcie ostatnich Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej była również miejscem ogromnej strefy kibica, gdzie mecze naszej reprezentacji (szkoda, że tylko trzy) można było oglądać na największym ekranie w kraju.

Bardzo zmieniło się również otoczenie obiektu. Zmodernizowaliśmy okoliczny układ drogowy, który pomyślnie przeszedł test kilkunastotysięcznych imprez oraz gruntownie zrewitalizowaliśmy w sąsiedztwie park Chrobrego, w którym oprócz uporządkowania zieleni i nowych nasadzeń powstał szereg atrakcyjnych obiektów rekreacyjnych, włącznie z najpopularniejszym chyba obecnie w Gliwicach nowym placem zabaw. Pozytywne zmiany nie ominęły również wielu innych miejskich terenów rekreacyjnych. W sąsiedztwie Gliwickiej Radiostacji, którą z powodzeniem wpisaliśmy na prestiżową ogólnopolską listę Pomników Historii utworzyliśmy Park Sensoryczny – miejsce w którym nasi najmłodsi mieszkańcy mogą w ciekawy sposób, w formie zabawy poszerzać wiedzę z dziedziny nauk ścisłych.

 

Ochrona zdrowia

Miasto bardzo aktywnie wpierało gliwickie szpitale. Ochrona zdrowia w naszym kraju od wielu lat pogrążona jest w permanentnym kryzysie. Jest to dziedzina życia, za którą co do zasady odpowiadają władze centralne. Niestety polityka kolejnych rządów sprawia, że to właśnie samorządy muszą ratować ją przed całkowitą zapaścią. Po przejęciu od państwa dawnego szpitala wojskowego przy ul. Zygmunta Starego, który w przypadku, gdyby miasto nie wyraziło takiej woli byłby zlikwidowany, połączyliśmy go formalnie z Gliwickim Centrum Medycznym przy ul. Kościuszki w jedną spółkę – Szpital Miejski nr 4. Miasto przekazało szpitalom ponad 20 mln zł w formie podwyższenia kapitału i udzieliło prawie 25 mln zł wieloletnich pożyczek, które uratowały tę skandalicznie niedofinansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia instytucję.

W ciągu ostatnich lat bardzo szczegółowo analizowaliśmy możliwość rozbudowy szpitala przy ul. Kościuszki. Podjęliśmy jednak decyzję o budowie zupełnie nowej siedziby dla naszego szpitala. Gliwiczanie zasługują na najlepsze warunki leczenia, których dotychczasowe placówki z racji wieku swoich siedzib nie będą mogły nigdy zapewnić.

Przywołany powyżej temat szpitali, pokazuje, że nawet tak zamożne miasto jak Gliwice nie jest samotną wyspą. Możemy w pewnym stopniu oddalić od siebie zagrożenie, jakie powoduje polityka NFZ, jest to jednak działanie bardzo kosztowne i nie rozwiązuje problemu.

 

Podsumowanie

Dziedzin życia w mieście, na które polityka centralna ma bardzo duży wpływ jest niestety coraz więcej. Z tego powodu moja aktywność nie ogranicza się wyłącznie do naszego „miejskiego podwórka”. Po ostatnich wyborach samorządowych, w 2015 r. prezydenci i burmistrzowie ponad 300 polskich miast wybrali mnie na prezesa Związku Miast Polskich – najsilniejszego ogólnopolskiego stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Mijająca kadencja była dla mnie zatem również czasem intensywnego upominania się o interesy nie tylko Gliwic, ale również wszystkich polskich miast.

Działalność ZMP nie zajmuje na co dzień uwagi mediów, sprawozdanie z minionej kadencji nie byłoby jednak pełne bez chociażby krótkiej wzmianki na ten temat. Ostatnie lata były czasem rosnącej centralizacji naszego państwa. Wspólnie z innymi samorządami wielokrotnie broniliśmy wpływu lokalnych społeczności na najważniejsze dla nich sprawy. Wielokrotnie udawało się nam skutecznie przeciwstawiać się decyzjom, które utrudniałyby codzienne życie mieszkańców. To była również ważna część mojej pracy dla Gliwic, mimo że czasem realizowanej w Warszawie, czy innych miejscach  w Polsce.

Siłą rzeczy i zgodnie z tytułem nie jest to – mimo swojej sporej obojętności – kompletne sprawozdanie z działalności gliwickiego samorządu w ciągu ostatnich 4 lat. Moim celem było, jak przy okazji każdych poprzednich wyborów, przedstawienie Państwu informacji, które z zapowiedzi i obietnic złożonych w trakcie kampanii wyborczej zostały zrealizowane.

Dzięki konsekwentnemu realizowaniu rozsądnych zamierzeń i unikaniu populizmu, nasze miasto jest dzisiaj krajowym liderem w bardzo wielu dziedzinach. Jesteśmy stawiani w Polsce za wzór zrównoważonego rozwoju i racjonalnego gospodarowania oraz – co w dzisiejszej Polsce nie zawsze jest oczywiste – kultury politycznej, która sprawia, że w sprawach kluczowych dla przyszłości Gliwic potrafimy działać razem, nie zważając na podziały polityczne czy ideologiczne. Atmosfera pracy w  Radzie Miasta w Gliwicach była dobra. Nie toczyły się bezsensowne spory, co sprzyjało merytorycznej pracy.

Swoje zobowiązania traktuję bardzo poważnie. Tak samo poważnie traktuję swoich wyborców i wszystkich gliwiczan oraz swoją codzienną pracę na rzecz miasta. Uważam więc, że wszystkie obietnice powinny zostać rozliczone, nawet jeśli relacja z ich wykonania będzie obszerna.

Szczegółowa informacja o wszystkich działaniach naszego samorządu na przestrzeni ostatnich lat byłaby znacząco obszerniejsza. Tym z Państwa, którzy nie znaleźli w tym tekście poszukiwanych przez siebie informacji proponuję zwracać się z pytaniami na adres gio.kdg@gmail.com, postaram się odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z pracą dla Gliwic w mijającej kadencji.

Zygmunt Frankiewicz