RODO

Administratorem danych osobowych na etapie zbierania podpisów pod listami poparcia kandydatów do Rady Miasta Gliwice z list Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza  – do chwili ich przekazania Miejskiej Komisji Wyborczej w Gliwicach – jest tenże komitet wyborczy reprezentowany przez pełnomocnika wyborczego.

Osoby, których dane osobowe zostały udostępnione Komitetowi Wyborczemu Wyborców Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza, mogą kontaktować się z pełnomocnikiem wyborczym komitetu we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Dane kontaktowe:

Marek Jarzębowski, pełnomocnik wyborczy KWW Koalicja dla Gliwic Z. Frankiewicza,
e-mail: gio.kdg@gmail.com,
tel.: 515 702 891.
Siedziba komitetu:
44-100 Gliwice,
ul. Zwycięstwa 26/1-3

Przepisy prawa

 

WYBORY SAMORZĄDOWE

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, które odbędą się 21 października, trwają przygotowania do zgłaszania kandydatów na miejskich radnych. Poszczególne komitety wyborcze zbierają podpisy na listach poparcia kandydatów – wraz z nazwiskami, adresami i numerami PESEL mieszkańców. Czy jest to zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO)? – zastanawiają się niektórzy gliwiczanie.

Przepisy o ochronie danych osobowych (RODO) nie zmieniają obowiązujących zasad zbierania podpisów pod listami poparcia w trakcie kampanii wyborczych. Lista poparcia musi się jak zawsze znajdować pod nadzorem osoby zbierającej podpisy.

Zgodnie z zaleceniem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, podczas zbierania podpisów powinno się uniemożliwić obywatelom wgląd w dane innych osób. Nie jest konieczne zbieranie podpisów na oddzielnych kartkach, wystarczy zasłonięcie wypełnionej części listy przed złożeniem podpisów przez kolejną osobę.

Za zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych odpowiedzialni są administratorzy danych, czyli komitety wyborcze (na etapie zbierania podpisów) i Państwowa Komisja Wyborcza (po przekazaniu danych).